ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KMT > ÚMP > O předmětu