ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KMT > VKMA > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KMT/VKMA

Text (C021) Nápověda

Vítejte

Kurz Vybrané kapitoly matematické analýzy je určen především studentům posledního ročníku Matematických studií a volně navazuje na látku předmětu Matematická analýza 1. Znalosti a dovednosti získané v průběhu semestru patří k základům všeobecného matematického přehladu a student je může výhodně využít i u státní bakalářské zkoušky.

První polovina semestru je věnována metodám integrace ("per partes", substituce, integrace racionálně lomené funkce a další), jakož i jejich praktickému využití v geometrii pro zjišťování obsahu základního obrazce, délky oblouku křivky a podobně. Druhá část semestru pak nabízí náhled do problematiky řešení diferenciálních rovnic různých typů.

Poslední změna: 26.02.2010
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KMT/VKMA, Vybrané kapitoly z matematické analýzy
Výuka Letní semestr , Přednáška 4 [HOD/TYD] Cvičení 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 6 kreditů,
Předměty informativně doporučené KMT/MMM2  (Metody matematického modelování 2)
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KMT/VKMA - IS/STAG

Podrobější probrání základů integrálního počtu včetně aplikací integrálního počtu na běžné úlohy z obasti geometrie a fyziky.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy
Doc. RNDr.
Jaroslav Hora
CSc.
Editační režim portletu...Detail >>>
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]