ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KNJ > 9NJD2 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KNJ/9NJD2

Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KNJ/9NJD2, Německý jazyk s didaktikou 2
Výuka Zimní semestr , Přednáška 1 [HOD/TYD] Seminář 3 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 4 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Vážené studentky, vážení studenti,

předmět 9NJD2 je pokračováním předmětu 9NJD1. Navážeme na úvod do německé gramatiky s důrazem na problematiku počáteční výuky německému jazyku. Postupně si vysvětlíme koncepci učebnic německého jazyka vhodných pro 1. stupeň základních škol, na vybraných cvičeních si ukážeme variabilitu pracovních postupů a možnosti tvořivé obměny. Budete si i nadále vytvářet zásobník cvičení, her a úloh využitelných pro ranou výuku německému jazyku. Hodně úspěchů!

Poslední změna: 10.06.2011
 
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KNJ/9NJD2 - IS/STAG

Uvést do německé gramatiky. Hlavní rysy morfologického systému, slovní druhy a jejich rozdělení. Procvičit základní gramatické a pravopisné jevy v písemném a mluveném projevu. Základní lingvistická terminologie. Orientovat se v učebnicích pro 1. stupeň ZŠ , výběr cvičení. Automatizovat gramatické a lexikální prostředky při tvorbě mluvené i psané řeči. Dosáhnout jazykové úrovně A1.2.
Obrázek (C008) Nápověda
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra německého jazyka
Mgr.
Hana Menclová
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: CH306a
Telefon: 6142

Editační režim portletu... <<< Zpět