ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KNJ > DID1 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KNJ/DID1

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Student pochopí obsah a cíl předmětu a získá povědomí o provázanosti všech činitelů vyučovacího procesu. Získá povědomí o vyučování CJ a jeho prioritách v různých historických obdobích a o stavu "instituce DaF" (výuky němčiny jako CJ) ve světě. Dále bude ovládat základní terminologii didaktického diskurzu jak v češtině, tak v němčině.

Poslední změna: 24.09.2008
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KNJ/DID1, Didaktika německého jazyka 1
Výuka Zimní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Cvičení 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 4 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KNJ/DID1 - IS/STAG

Student rozšíří již získané základní vědomosti o problematice výuky cizího jazyka s důrazem na specifika německého jazyka. Zvládne terminologii didaktického diskurzu česky i německy. Student definuje jazykové dovednosti a specifika práce s nimi, uvědomuje si provázanost všech činitelů a forem vyučovacího procesu. Získá nejen znalosti o problematiku evaluace (hodnocení) a korekce chyb, ale i obecný přehled o jazykové politice sjednocující se Evropy a jejích principech a dokumentech. Osvojí si základy analýzy učebních materiálů.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra německého jazyka
Prof. PhDr.
Věra Höppnerová
DrSc.
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: CH306
Telefon: 6142

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]