ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KNJ > DID2 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KNJ/DID2

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Student bude po absolvování kurzu schopen lépe vidět činitele vyučování ve vzájemných souvislostech; umět připravit i zrealizovat vyučovací jednotku a jejím následným zhodnocením pro sebe vyvodit závěry. Prakticky zvládnout základy metodiky nácviku jazykových prostředků a řečových dovedností; umět vytvořit efektivní jazykové nebo řečové cvičení.

  Student/-ka

- se má seznámit s obsahem oboru didaktiky německého jazyka a porozumět mu

- má získat přehled o klíčových otázkách oboru výuky cizích jazyků a výuky německého jazyka i o jednotlivých dílčích komponentech těchto oborů

- se má připravit na vlastní náslechové a výstupové hodiny na základních a středních školách

- má si osvojit schopnost uplatnit teoretické znalosti získané v přednáškách, cvičeních a seminářích didaktiky ve své vlastní praxi

- má umět srovnat školský systém u nás a v ostatních německy mluvících zemích

- má se naučit překonávat bariéry, které přinášejí rozdílné vzdělávací systémy v  Evropě a odbourávat předsudky vůči jiným kulturním prostředí

Poslední změna: 10.06.2011
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KNJ/DID2, Didaktika německého jazyka 2
Výuka Letní semestr , Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 2 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KNJ/DID2 - IS/STAG

Student získá před vstupem do vlastní praxe povědomí i o některých specifických oblastech didaktiky německého jazyka, př. lingvodidaktika, problematika výuky německého jazyka u dětí s poruchami učení, projekty a instituce podporující učitele a studenty při studiu a zdokonalování se v cizím jazyce, aj. Student se rovněž seznámí s možnostmi využití interaktivní tabule v DaF vyučování.

Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra německého jazyka
Mgr.
Eva Salcmanová
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: CH306c
Telefon: 6146

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 11:45 12:30 CH306c
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]