ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta zdravotnických studií > KOS > ECPA > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KOS/ECPA

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Vážené studentky, vážení studenti

absolvováním předmětu Edukační činnost porodní asistentky získáte vědomosti, týkající se edukačních dovedností důležitých pro vaši profesi. Budete seznámeni s edukačními specifiky, se kterými se setkáte během péče o ženu. Edukace slouží ke zlepšení spolupráce ženy s porodní asistentkou a je nedílnou součástí této profese.

 

Na setkání s vámi se těší PhDr. Jana Horová

Poslední změna: 22.09.2014
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KOS/ECPA, Edukační činnost porodní asistentky
Výuka Zimní semestr , Cvičení 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 1 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KOS/ECPA - IS/STAG

Cílem předmětu je získání zkušenosti a základů dovedností pro realizaci zdravotní výchovy ve zdravotnických a dalších společenských institucích. Předmět rozšiřuje vědomosti studentů o poznatky z didaktiky, procvičuje jejich praktickou aplikaci při edukaci nejen pacientů, ale i ošetřovatelského personálu. Je součástí komplexu předmětů z oblasti ošetřovatelských dovedností, učí studenty provádění edukačních intervencí.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Vizitce není přiřazen žádný login! Tento portlet není nakonfigurován.
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
Foto nezadáno...
Fakulta zdravotnických studií
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
PhDr.
Jana Horová
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: HJ110
Telefon: 3782

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]