ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta zdravotnických studií > KOS > EPA > O předmětu