ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta zdravotnických studií > KOS > MOP3 > O předmětu