ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta zdravotnických studií > KOS > MPEPR > O předmětu