ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta zdravotnických studií > KOS > MTKO > O předmětu