ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KPG > 9PNSB > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KPG/9PNSB

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Jen málo věcí pomáhá člověku víc než svěřit mu odpovědnost a dát mu pocítit, že mu důvěřujete. (B. T. Washington)

Moudrý muž vyučuje své žáky tak, že je vede, ale nevleče; pobízí je vpřed, ale netlačí; otevírá jim cestu, ale nepřivádí je k cíli... Dobrým učitelem můžeme nazvat takového muže, který podněcuje své žáky k samostatnému myšlení. (Konfucius)

Poslední změna: 23.12.2011
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KPG/9PNSB, Pedagogika pro učitele NŠB
Výuka Letní semestr , Přednáška 1 [HOD/SEM] Seminář 2 [HOD/SEM]
Zakončení Zkouška, 4 kreditů,
Podmiňující předměty KPG/PGNSA  (Pedagogika pro učitele NŠA) nebo KPG/9PGAR  (Pedagogika pro učitele NŠA)
Předměty informativně doporučené KPG/PGNSA  (Pedagogika pro učitele NŠA)
Předmět nemá vyloučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KPG/9PNSB - IS/STAG

Student si osvojí základní vědomosti, dovednosti a postoje v oblasti obecné didaktiky se zaměřením na analýzu vyučovacího procesu. Při práci v malých skupinách získá zkušenosti s kooperativními formami práce, projektovou výukou a zdokonalí své komunikativní kompetence. Porozumí novému paradigmatu pedagogiky v procesu transformačních změn v ČR. Získá znalostní a postojový základ pro další aplikaci pedagogické teorie v oblasti oborových didaktik.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra pedagogiky
Doc. PaedDr.
Ladislav Podroužek
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6345

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 8:00 9:15 CH218
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]