ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KPG > 9SP1R > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KPG/9SP1R

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Předmět Speciální pedagogika vám nabízí získání základních kompetencí pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v prostředí běžné mateřské nebo základní školy, případně při mimoškolních aktivitách. Měli byste získat přehled v oboru speciální pedagogiky a rozvinout kompetence potřebné pro vytváření adekvátního přístupu k dětem a žákům se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním.

Poslední změna: 30.05.2016
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KPG/9SP1R, Speciální pedagogika NŠ1
Výuka Zimní semestr , Přednáška 10 [HOD/SEM]
Zakončení Zápočet, 1 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KPG/9SP1R - IS/STAG

Uvedení studentů do systému komplexní péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v duchu současného integračního paradigmatu speciální pedagogiky. V obsahu je kladen důraz na pochopení specifik vztahu minorit lidí s jednotlivými typy postižení a intaktní majority. Studentům bude představena historie vztahu společnosti k lidem s postižením, budou seznámeni se základní terminologií, s interdisciplinárním konceptem oboru a jeho strukturou, získají základní orientaci v relevantní legislativě a v systému péče ve školství a v sociální péči.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra pedagogiky
PhDr.
Josef Slowík
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6344

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Lichý Středa 10:30 12:00 CH-226; Aktuální změny KH na webu KPG!
Sudý Čtvrtek 10:30 12:00 CH-226; Aktuální změny KH na webu KPG!
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]