ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KPG > 9SP2R > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KPG/9SP2R

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Tento předmět navazuje na předchozí kurz (KPG/SPNS1) a je zaměřen na získání základních kompetencí pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v prostředí běžné mateřské nebo základní školy, případně při mimoškolních aktivitách. Tentokrát se zaměříme na vytváření adekvátního přístupu k dětem a žákům s jednotlivými druhy zdravotního postižení a sociálního znevýhodnění.

Poslední změna: 30.05.2016
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KPG/9SP2R, Speciální pedagogika NŠ2
Výuka Letní semestr , Přednáška 10 [HOD/SEM]
Zakončení Zkouška, 1 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KPG/9SP2R - IS/STAG

Cílem předmětu je konkretizace speciálně pedagogických vědomostí, dovedností a postojů ve vztahu k žákům s psychickým, řečovým, smyslovým a somatickým postižením jejich individuální a skupinová integrace. Seznámení se základy sociální patologie a prevence poruch chování, orientace v problematice vzdělávání dětí rómského etnika.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra pedagogiky
PhDr.
Josef Slowík
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6344

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Lichý Středa 10:30 12:00 CH-226; Aktuální změny KH na webu KPG!
Sudý Čtvrtek 10:30 12:00 CH-226; Aktuální změny KH na webu KPG!
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]