ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KPG > EMP > O předmětu