ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KPG > INKLP > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KPG/INKLP

Inkluzivní pedagogika

Garanti: Doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.

6
Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Zde doplňte motivační text pro studenty i široké publikum.
Poslední změna: 27.06.2018
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KPG/INKLP, Inkluzivní pedagogika
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 1 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 2 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KPG/INKLP - IS/STAG

Uvést studenty do systému komplexní péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v duchu měnícího se paradigmatu speciální pedagogiky, především pak:
- klást důraz na diskuzi o možnostech inkluzivního přístupu a na to, uvažovat o inkluzi jakožto o průřezovém tématu v přípravě učitelů
- podpořit uvažování studentů o inkluzivním vzdělávání především jako o schopnosti (studentů učitelství, učitelů i dalších aktérů výchovně vzdělávacího procesu) vnímat skutečnost, že každý žák je svým způsobem odlišný
- podnítit diskuzi na téma vytváření takového edukační prostředí, ve kterém se žáci, učitelé i rodiče žáků budou cítit dobře a které bude maximálně vstřícné z hlediska jejich individuálních potřeb
V předmětu bude důsledně propojována teorie s praxí s cílem vybavit studenty znalostmi, ale i dovednostmi práce s heterogenní populací žáků.
Obrázek (C008) Nápověda
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
Foto nezadáno...
Fakulta pedagogická
Katedra pedagogiky
Doc. PhDr.
Jan Šiška
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Editační režim portletu... <<< Zpět