ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KPG > INKLP > O předmětu