ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KPG > MKVV > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KPG/MKVV

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

"Hledejme, co nás spojuje, bojujme proti tomu, co nás rozděluje a važme si si všeho, co nás rozlišuje." (Bernard z Clairvaux)
 

Milé studentky, milí studenti,

 

cílem předmětu KPG/MKVV je společně otevřít významná multikulturní témata s ohledem na výchovný  a edukační proces a zároveň tak podnítit diskusi a  podpořit rozvoj kritického myšlení. Předem děkuji za Vaše cenné názory,  zkušenosti a  inspirující podněty související s touto tematikou.

Těším se na naše společná setkávání

Mgr. Markéta Zachová

Poslední změna: 18.01.2012
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KPG/MKVV, Multikulturní výchova a vzdělávání
Výuka Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 2 kreditů,
Vyloučené předměty KPG/MLKV  (Multikulturní výchova) , KPG/ML1KV  (Multikulturní výchova)
Předmět nemá podmiňující ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KPG/MKVV - IS/STAG

Cílem předmětu je představit klíčové teoretické přístupy k soužití a setkávání kultur. Seznámit studenty s teoretickámi východisky a realnými aplikacemi multikulturalismu ve světě. Základem předmětu je aktivní poznávání ústředních pojmů oboru: kultura, etnikum, etnicita, multikulturalismus a výchova se zřetelem k přesahům mezi kulturami a prevenci rasismu a xenofobii. Představeny budou také významné multikulturní projekty připravené státními i neziskovými institucemi v ČR i v zahraničí.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra pedagogiky
Mgr. et MgA.
Roman Černík
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: CH227
Telefon: 6347

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]