ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KPG > SPNS2 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KPG/SPNS2

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Tento předmět navazuje na předchozí kurz (KPG/SPNS1) a je zaměřen na získání základních kompetencí pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v prostředí běžné mateřské nebo základní školy, případně při mimoškolních aktivitách. Tentokrát se zaměříme na vytváření adekvátního přístupu k dětem a žákům s jednotlivými druhy zdravotního postižení a sociálního znevýhodnění.

Poslední změna: 02.08.2011
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KPG/SPNS2, Speciální pedagogika NŠ2
Výuka Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 3 kreditů,
Předměty informativně doporučené KPG/SPNS1  (Speciální pedagogika NŠ1)
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KPG/SPNS2 - IS/STAG

Cílem předmětu je konkretizace speciálně pedagogických vědomostí, dovedností a postojů ve vztahu k žákům s psychickým, řečovým, smyslovým a somatickým postižením jejich individuální a skupinová integrace. Seznámení se základy sociální patologie a prevence poruch chování, orientace v problematice vzdělávání dětí rómského etnika.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
Foto nezadáno...
Fakulta pedagogická
Katedra pedagogiky
Doc. PhDr.
Jan Šiška
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]