ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta ekonomická > KPM > MAN1K > O předmětu