ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta ekonomická > KPM > MAN2K > O předmětu