ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta ekonomická > KPM > PEPL1 > O předmětu