ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta ekonomická > KPM > PEPL2 > O předmětu