ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta ekonomická > KPM > PKV > O předmětu