ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta ekonomická > KPM > PM > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KPM/PM

Projektový management

Garanti: Doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.

7579
Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Vítejte na stránkách transdisciplinárního předmětu Projektový management. S projekty se setkáváte nejen v každodenní praxi - ve výzkumu, stavebnictví, při organizačních změnách, ale i v běžném životě (jako příklad uveďme zpracování bakalářdké nebo semestrální práce, organizaci významné akce s mnoha účastníky apod.).

Častým požadavkem firem na absolventy je znalost alespoň základů projektového managementu Znalost základů projektového řízení, kterou získáte studiem tohoto předmětu, je tedy dobrou přípravou pro vaši budoucí práci. Absolvováním tohoto kurzu by měli být připraveni na mezinárodní certifikační zkoušku IPMA stupně D, případní zájemci budou moci se přihlásit ke složení zkoušky v rámci NCS - Národní certifikace studentů.

 

You are welcome to the study of transdisciplinar course Project Management. You can meet with projects anywhere - in research, construction, organizational change in the company, but also in your everyday life - e.g. preparation of semestral paper or thesis.

University graduates should recognize the project and understand basics of its management.

The English version of the course can be found under KPM/APM

 

Poslední změna: 08.12.2017
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KPM/PM, Projektový management
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Cvičení 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 5 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KPM/PM - IS/STAG

Seznámit studenty s vývojem projektového managementu (PM), se systémovým, procesním a znalostním přístupem k PM, se základními pojmy PM, s předprojektovou fází PM a studií proveditelností. Seznámit s definováním projektu, s projektovými plány a vypracováním jednotlivých druhů plánů, s řízením projektu ve fázi realizace, s managementem komunikace, kvality a projektových rizik, s definováním výkonnosti a s kontrolingovými metodami PM, s obchodní činností při řízení projektu a s uzavřením projektu, Naučit studenty základy používání program MS Project na podporu PM.
Studenti budou připraveni pro získání certifikátu stupně D Společnosti pro projektové řízení (člen IPMA).
Obrázek (C008) Nápověda
SPŘ
SPŘ
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta ekonomická
Katedra podnikové ekonomiky a managementu
Doc. Ing.
Jiří Vacek
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 3619

Neoficiální WWW
Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Národní certifikace studentů 08.01.2018, 13:02
Zvýrazněná informace...

Bez ohledu na výsledek předmětu PM vzhledem k žádostem nabízím 6.2. od 10:00 další termín. 
NENÍ TO OPRAVNÝ TERMÍN ZÁPOČTU!!!

Pokud jste absolvovali zápočet na méně než 80% a máte zájem o certifikaci můžete přijít zkusit napsat test znovu. Případný neúspěch již nijak neovlivní vaši známku z PM. 

Vzhledem k tomu, že již máte zápočet z PM tak není možné použít pro zápis portál a musíte mi svůj zájem potvrdit emailem mjanuska@kpm.zcu.cz.

V případě velkého zájmu otevřu několik termínů za sebou. 

MJ

Zápis známek 05.01.2017, 10:50
Zvýrazněná informace...

Zápisy do indexu budou probíhat vždy 10 minut před termínem zkoušky, termín zápisu poslední zkoušky bude vyhlášen na posledním zkouškovém termínu. 

Informace pro kombinované studium 29.07.2015, 10:36
Zvýrazněná informace...

Souhrnné informace pro kombinované  a CŽV studium 2015 - 2016 jsou uvedeny v Metodickém návodu v záložce "Kombinované studium".

Termíny zp. zk. testů - viz Testy 02.12.2014, 13:55
Pozor, varování - DEADLINE!
[RSS]