ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta ekonomická > KPM > SBZPE > O předmětu