ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta ekonomická > KPM > ZAP > O předmětu