ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta strojní > KPV > ŘOP > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KPV/ŘOP

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Dnešní společnost by se dala charakterizovat jako tržní. Neexistuje věc, kterou byste si za určitou sumu peněz nekoupili. Většina těchto věcí, zejména těch spotřebních, prochází výrobou. Pro každý průmyslový podnik je pak efektivní a optimálně fungující výroba jedním z prvotních cílů. A právě na tuto možná nejdůležitější oblast průmyslových podniků je zaměřen předmět ŘOP.

Poslední změna: 03.05.2012
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KPV/ŘOP, Řízení a organizace práce
Výuka Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Cvičení 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 5 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KPV/ŘOP - IS/STAG

Hlavním cílem tohoto předmětu je seznámení studentů se třemi vědeckými oblastmi zabývajícími se optimalizací práce. Tyto oblasti jsou racionalizace práce, normování práce a ergonomie. Studenti v tomto předmětu porozumí základním poznatkům těchto vědních oborů a pochopí jejich součinnost a vzájemné vazby mezi nimi.
Obrázek (C008) Nápověda
"Člověk je mírou všech věcí, jsoucích, že jsou, a nejsoucích, že nejsou."  -  Prótagorás z Abdér (485 př.n.l. - 410 př.n.l.)
"Člověk je mírou všech věcí, jsoucích, že jsou, a nejsoucích, že nejsou." - Prótagorás z Abdér (485 př.n.l. - 410 př.n.l.)
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta strojní
Katedra průmyslového inženýrství a managementu
Doc. Ing.
Michal Šimon
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 8448

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Bodování zápočtových testů 12.02.2018, 09:41

Prezenční studenti musí pro získání zápočtu absolvovat dva zápočtové testy.

1. test - 13 otázek = 13 bodů

2. test - 2 otázky = 2 body + 1 příklad na MTM = 3 body + 1 příklad na MOST = 3 body, celkem tedy za 2. test 8 bodů

Celkem za oba testy maximálně 21 bodů. Pro získání zápočtu nutno dosáhnout 15 bodů.

[RSS]