ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KRF > FCVR > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KRF/FCVR

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Русский и чешский языки относятся к группе славянских языков, что, безусловно, обеспечивает их сходство. Однако  в фонетической и в графической системах русского и чешского языков есть много значимых различий. Изучая данный курс, вы найдете ответы на многие важные вопросы.  Как соотносятся звук и буква в системе русского языка и  почему количество букв и звуков не совпадает? В чем особенность русской интонации? Какие принципы действуют в системе русской орфографии?  Какими функциями обладают особые буквы русского языка: Ъ и Ь?  Когда НЕ пишется со словами слитно, а когда раздельно? Надеемся, что вы найдете ответы на эти и многие другие вопросы, изучая данный курс.

Poslední změna: 22.01.2014
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KRF/FCVR, Fonetická a pravopisná cvičení
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Cvičení 3 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 3 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KRF/FCVR - IS/STAG

Cílem praktického korektivního kurzu je získat návyk správné ruské výslovnosti, zbavit se chybné české výslovnosti v ruštině, správně interpretovat poslechový text (vypracování fonematického sluchu) a položit základy grafického a ortografického systému ruštiny, a to s oporou o bazální teoretický výklad. Kurz se soustředí na analýzu a procvičení nejdůležitějších jevů foneticko-fonologického systému ruštiny a jevů v česko-ruském srovnání interferenčních (pravopis a výslovnost nepřízvučných samohlásek, výslovnost tvrdého a měkkého "l", výslovnost "š", "ž", "šč", "č" a měkkých souhlásek, funkce jotovaných písmen, psaní a výslovnost samohlásek "y" a "i", psaní samohlásek po šeplavých souhláskách, funkce měkkého a tvrdého znaku, psaní a výslovnost jednoduchého "n" a zdvojeného "nn" apod.). Studenti získají přehled o současných tendencích v oblasti ruské výslovnosti a ortografie. Používají nejnovější ruské ortografické a ortoepické slovníky.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
Foto nezadáno...
Fakulta pedagogická
Katedra ruského jazyka
Doc.
Liudmila Valova
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: VC218
Telefon: 6198

Editační režim portletu... <<< Zpět
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
Foto nezadáno...
Fakulta pedagogická
Katedra ruského jazyka
Doc.
Liudmila Valova
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: VC218
Telefon: 6198

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]