ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KRF > GLEX2 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KRF/GLEX2

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Společně budeme poznávat bohatství ruského jazyka z hlediska lexikálního. Zaměříme se především na synonymii, výběrově se seznámíme s frazeologismy, homonymy, paronymy a antonymy. Prohloubíme si rovněž praktické znalosti v oblasti ruské gramatiky v porovnání s češtinou (vyjádření časových vztahů aj.). Smyslem semináře bude rovněž rozvíjení schopnosti samostatně pracovat s různými typy slovníků.

Poslední změna: 13.02.2012
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KRF/GLEX2, Gramatická a lexikální cvičení 2
Výuka Letní semestr , Cvičení 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 2 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KRF/GLEX2 - IS/STAG

Cílem předmětu je osvojení a zafixování vybraných morfologických jevů, jako jsou variantní a synonymické koncovky substantiv, počitatelnost předmětů a vyjádření momentu děje v porovnání s češtinou, význam a užití slovesných předpon, dále používání jmenných a zájmenných tvarů v ruštině a v češtině. Zvláštní pozornost je věnována přejatým slovům v ruštině. Studenti se seznámí se základními lexikografickými pojmy a pracují s různými druhy slovníků. Teoretické znalosti aplikují v transformačních cvičeních a při rozboru konkrétních textů.
Obrázek (C008) Nápověda
Kolik je hodin
Kolik je hodin
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
Foto nezadáno...
Fakulta pedagogická
Katedra ruského jazyka

Gigla Dzhyndzholiia
Kandidát filologických věd
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: VC218
Telefon: 6176

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]