ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KRF > GLEX2 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KRF/GLEX2

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Společně budeme poznávat bohatství ruského jazyka z hlediska lexikálního. Zaměříme se především na synonymii, výběrově se seznámíme s frazeologismy, homonymy, paronymy a antonymy. Prohloubíme si rovněž praktické znalosti v oblasti ruské gramatiky v porovnání s češtinou (vyjádření časových vztahů aj.). Smyslem semináře bude rovněž rozvíjení schopnosti samostatně pracovat s různými typy slovníků.

Poslední změna: 13.02.2012
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KRF/GLEX2, Gramatická a lexikální cvičení 2
Výuka Letní semestr , Cvičení 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 2 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KRF/GLEX2 - IS/STAG

Cílem předmětu je osvojení a zafixování vybraných morfologických jevů, jako jsou variantní a synonymické koncovky substantiv, počitatelnost předmětů a vyjádření momentu děje v porovnání s češtinou, význam a užití slovesných předpon, dále používání jmenných a zájmenných tvarů v ruštině a v češtině. Zvláštní pozornost je věnována přejatým slovům v ruštině. Studenti se seznámí se základními lexikografickými pojmy a pracují s různými druhy slovníků. Teoretické znalosti aplikují v transformačních cvičeních a při rozboru konkrétních textů.
Obrázek (C008) Nápověda
Kolik je hodin
Kolik je hodin
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra ruského a francouzského jazyka
Mgr.
Jiřina Svobodová
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6179

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]