ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KRF > JAPRR > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KRF/JAPRR

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

 

POCHOPENÍ    ZÁKLADŮ  GRAMATIKY  JE  PŘEDPOKLADEM   ZVLÁDNUTÍ   KAŽDÉHO JAZYKA,  I  RUŠTINY ... 
Poslední změna: 18.06.2011
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KRF/JAPRR, Jazykový proseminář
Výuka Letní semestr , Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 2 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KRF/JAPRR - IS/STAG

Předmět je koncipován jako praktická propedeutika k Morfologii RJ a směřuje k vytvoření základního povědomí o ruské gramatice v porovnávacím rusko-českém plánu. Jeho cílem je především osvojení časování sloves (1.a 2. časování) a zvládnutí časování produktivních sloves (1.-5. produktivní třída). Průběžným praktickým procvičováním ve slovních spojeních a krátkých větách si studenti postupně automatizují rovněž skloňování substantiv a adjektiv (základních typů) a rozšiřují slovní zásobu v ruštině. Pozornost je věnována aktivnímu ovládnutí základní gramatické terminologie v ruském jazyce.
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra ruského jazyka
Mgr.
Jiřina Svobodová
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6179

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]
Dokumenty (C013) Nápověda

testy a samostatné práce

Neobsahuje dokumenty.