ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KRF > KONR1 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KRF/KONR1

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Milí studenti,

cílem předmětu je zejména mluvit, neboť se jedná a konverzaci. Mluvení v cizím jazyce je klíčovou řečovou dovedností, která ovšem nevzniká automaticky, ba dokonce se někdy rozvíjí velmi ztuha. Jsem přístupná všem podnětům týkajícím se škály probíraných témat.

Michaela Pešková

 

Poslední změna: 30.09.2013
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KRF/KONR1, Konverzace 1
Výuka Zimní semestr , Cvičení 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 2 kreditů,
Předměty informativně doporučené KRF/PRAR1  (Praktický jazyk a reálie 1) , KRF/PRAR2  (Praktický jazyk a reálie 2)
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KRF/KONR1 - IS/STAG

Cílem předmětu je zkvalitnění řečových dovedností, zejména produktivních a schopnost komunikace ve vybraných rozšiřujících tematických okruzích týkajících se současného životního stylu (kultura, subkultury, kino a film, divadlo, festivaly, společenský život, město a venkov, některé ruské svátky a zvyky). Výběr témat částečně vychází ze zájmu studentů. Cvičení pracují s autentickými materiály (audio, video, text). Je trénována a rozvíjena schopnost argumentace v monologické a dialogické řeči, jakož i v různě strukturované diskusi, kreativní a kritické myšlení a prezentační dovednosti. K celkovému posílení komunikativní kompetence, automatizaci užití jazykových prostředků a odstraňování jazykové bariéry jsou uplatňovány různé metody na rozvoj dovednosti mluvení, včetně jazykových, řečových a komunikativních her. Je dbáno na aktivní osvojení nové tematické i atematické slovní zásoby a ustálených obratů z prostěsdělovacího a publicistického stylu, jakož i na přesnost, plynulost a kohezi jazykového projevu a rozsah používaných jazykových prostředků. Některé aktivity jsou založeny na metodách tvůrčího psaní. Je preferována přímá metoda výuky cizího jazyka a činnostní vyučování.
Obrázek (C008) Nápověda
kamčatka
kamčatka
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra ruského jazyka
Mgr.
Michaela Pešková
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6170

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]