ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KRF > MOR1 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KRF/MOR1

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Gramatika a její součást MORFOLOGIE   zpravidla nepatří k oblíbeným  disciplínám studentů.  Bez znalosti gramatiky ale bohužel nelze zvládnout  žádný  jazyk.  Předmět MOR1 volně navazuje na  "Gramatický proseminář" (JAPRR - 1.ročník).  Cíle předmětu - viz níže. 

Vzhledem ke značnému rozsahu studijního materiálu bych vás chtěla poprosit, abyste studiu a plnění úkolu věnovali  pozornost od samého začátku. Jen tak lze úspěšně splnit požadavky, rozšířit si znalosti a lépe komunikovat v ruském jazyce.   

Poslední změna: 12.02.2012
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KRF/MOR1, Morfologie RJ 1
Výuka Zimní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 3 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KRF/MOR1 - IS/STAG

Předmět je koncipován jako praktická propedeutika k Morfologii RJ a směřuje k vytvoření základního povědomí o ruské gramatice v porovnávacím rusko-českém plánu. Jeho cílem je především osvojení časování sloves (1.a 2. časování) a zvládnutí časování produktivních sloves (1.-5. produktivní třída). Průběžným praktickým procvičováním ve slovních spojeních a krátkých větách si studenti postupně automatizují rovněž skloňování substantiv a adjektiv (základních typů) a rozšiřují slovní zásobu v ruštině. Pozornost je věnována aktivnímu ovládnutí základní gramatické terminologie v ruském jazyce.
Obrázek (C008) Nápověda
Michail  Vasiljevič  LOMONOSOV
Michail Vasiljevič LOMONOSOV
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra ruského a francouzského jazyka
Mgr.
Jiřina Svobodová
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6179

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]