ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KRF > MOR1 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KRF/MOR1

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Gramatika a její součást MORFOLOGIE   zpravidla nepatří k oblíbeným  disciplínám studentů.  Bez znalosti gramatiky ale bohužel nelze zvládnout  žádný  jazyk.  Předmět MOR1 volně navazuje na  "Gramatický proseminář" (JAPRR - 1.ročník).  

Předmět je zaměřen na vymezení místa morfologie mezi ostatními jazykovými podsystémy, na definování základních pojmů v oblasti morfematické struktury slova a tvoření slov, dále na vysvětlení a pochopení deklinace a použití vybraných slovních druhů (substantiva, adjektiva, slovesa).

Vzhledem ke značnému rozsahu studijního materiálu bych vás chtěla poprosit, abyste studiu a plnění úkolu věnovali  pozornost od samého začátku. Jen tak lze úspěšně splnit požadavky, rozšířit si znalosti a lépe komunikovat v ruském jazyce.   

Poslední změna: 08.09.2018
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KRF/MOR1, Morfologie RJ 1
Výuka Zimní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 3 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KRF/MOR1 - IS/STAG

Předmět je koncipován jako praktická propedeutika k Morfologii RJ a směřuje k vytvoření základního povědomí o ruské gramatice v porovnávacím rusko-českém plánu. Jeho cílem je především osvojení časování sloves (1.a 2. časování) a zvládnutí časování produktivních sloves (1.-5. produktivní třída). Průběžným praktickým procvičováním ve slovních spojeních a krátkých větách si studenti postupně automatizují rovněž skloňování substantiv a adjektiv (základních typů) a rozšiřují slovní zásobu v ruštině. Pozornost je věnována aktivnímu ovládnutí základní gramatické terminologie v ruském jazyce.
Obrázek (C008) Nápověda
Michail  Vasiljevič  LOMONOSOV
Michail Vasiljevič LOMONOSOV
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra ruského jazyka
Mgr.
Jiřina Svobodová
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6179

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]