ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KRF > MOR2 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KRF/MOR2

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

ACH   TA   GRAMATIKA !  :)   .... Společně pronikneme do dalších tajů ruské gramatiky ve srovnávacím rusko-českém plánu. Procvičíme si zájmena, číslovky, naučíme se časovat  těžší neproduktivní slovesa, vysvětlíme si použití dalších slovních druhů v porovnání s češtinou (předložky, částice, citoslovce aj.). Uděláme vše pro to, abychom na konci semestru úspěšně složili zkoušku, která bude zahrnovat rovněž látku předmětů JAPRR a MOR1.

Přeji vám, abyste pochopili základní zákonitosti  ruské gramatiky a semestr uzavřeli úspěšným složením zkoušky.

 

 

Poslední změna: 11.02.2012
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KRF/MOR2, Morfologie RJ 2
Výuka Letní semestr , Přednáška 1 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 3 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KRF/MOR2 - IS/STAG

Cílem předmětu je vyložení dalších morfologických jevů morfologického systému ruštiny v porovnávacím rusko-českém plánu. Přednášky se zaměřují na okruhy: zájmena (charakteristika, klasifikace), číslovky (charakteristika, klasifikace, paradigmatika, pravopis, vyjádření hodin, matematické výrazy), slovesa (klasifikace a časování neproduktivních sloves), příslovce, předložky, spojky, citoslovce, modální slova, morfematický rozbor věty. Seminář navazuje na přednášky a soustředí se na praktické procvičování morfologických jevů ve srovnávacím rusko-českém plánu.
Obrázek (C008) Nápověda
Ruská gramatika
Ruská gramatika
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra ruského jazyka
Mgr.
Jiřina Svobodová
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6179

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]