ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KRF > PRAR1 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KRF/PRAR1

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Daný předmět se zaměřuje  jednak na rozvíjení komunikativní kompetence v ruštině na středně pokročilé úrovni, jednak na seznámení se základními ruskými reáliemi.

Konkrétní cíle kurzu:

komunikativní kompetence:

  • zlepšit výslovnost v ruštině

  • procvičit a zafixovat si základní gramatické a pravopisné jevy v mluveném i písemné projevu

  • posílit schopnost vedení souvislejšího monologu a dialogu na témata, jako je zejména životopis, rodina a rodinné vztahy, volba povolání a studium na VŠ

  • dokázat se zorientovat v řeči rodilého mluvčího týkající se běžných témat na základě poslechu

  • dokázat se zorientovat ve vybraných ruských dokumentech a formulářích, umět je vyplnit

sociokulturní kompetence:

  • získat základní přehled o tématech, jako je ruská ekonomika, česko-ruské vztahy a osvojit si základní slovní zásobu z daného tématu

  • seznámit se s vývojem a nejdůležitějšími osobnostmi ruské hudby, výtvarného umění, divadla a filmu a osvojit si základní slovní zásobu z těchto témat

  • seznámit se s některými specifiky ruského vnímání světa

 

Poslední změna: 24.09.2008
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KRF/PRAR1, Praktický jazyk a reálie 1
Výuka Letní semestr , Přednáška 1 [HOD/TYD] Seminář 3 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 4 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KRF/PRAR1 - IS/STAG

Cílem předmětu je rozvíjení komunikativní kompetence v ruštině na středně pokročilé úrovni a seznámení se základními ruskými reáliemi. V oblasti komunikativní kompetence se výuka zaměřuje na zlepšení výslovnosti v ruštině, procvičení a zafixování si základních gramatických a pravopisných jevů v mluveném i písemné projevu, posílení schopnosti vedení souvislejšího monologu a dialogu na témata, jako je zejména životopis, rodina a rodinné vztahy, volba povolání a studium na VŠ. Student prokazuje zkvalitnění řečových dovedností a rozšiřuje si slovní zásobu průběžnou četbou (povídky ruských autorů, četba časopisů, denního tisku apod.), student se dokáže zorientovat v řeči rodilého mluvčího týkající se běžných témat na základě poslechu, orientuje se ve vybraných ruských dokumentech a formulářích a umí je vyplnit. V oblasti sociokulturní kompetence student získává základní přehled o tématech, jako je ruská ekonomika, česko-ruské vztahy a osvojí si základní slovní zásobu daného tématu, seznámí se s vývojem a nejdůležitějšími osobnostmi ruské hudby, výtvarného umění, divadla a filmu a osvojí si základní slovní zásobu z těchto témat; seznámí se s některými specifiky ruského vnímání světa. Studenti dosahují jazykové úrovně B 1.1
Obrázek (C008) Nápověda
Sankt-Peterburg
Sankt-Peterburg
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
Foto nezadáno...
Fakulta pedagogická
Katedra ruského jazyka
Doc.
Liudmila Valova
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: VC218
Telefon: 6198

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]