ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KRF > PRAR5 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KRF/PRAR5

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Jistě se mezi vámi najdou aktivní sportovci i ti, co usilují o přijatelné životní prostředí. Společně se budeme zabývat aktuálními otázkami a ekologickými problémy, seznámíme se s činností státních i nestátních ekologických organizací a hnutí. Zdravý životní styl a ekologie jsou nerozlučně spjaty, proto se budeme věnovat  také jednotlivým druhům sportu. Naučíme se psát některé důležité dokumenty, jako např.  životopis, žádost,  plná moc; připomeneme si, jak správně vyjádřit soustrast či napsat blahopřejný dopis. Prostřednictvím dialogů si zdokonalíme vyjadřování v běžných situacích každodenního života.       

Poslední změna: 05.03.2012
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KRF/PRAR5, Praktický jazyk a reálie 5
Výuka Letní semestr , Přednáška 1 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 2 kreditů,
Předměty informativně doporučené KRF/PRAR4  (Praktický jazyk a reálie 4)
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KRF/PRAR5 - IS/STAG

Cílem předmětu je zkvalitnění řečových dovedností, upevnění aktivní slovní zásoby v tématech tělesná výchova a sport, ekologie; komunikace v běžných situacích, schopnosti napsat správně žádost, plnou moc, resumé, anotaci, blahopřání, vyjádřit soustrast aj. Cílem je rovněž zautomatizování gramatických a pravopisných jevů v mluveném i písemném projevu, rozšíření vědomostí z reálií a ruské kultury, schopnost pracovat s cizojazyčnými internetovými zdroji a provádět rozbor autentických materiálů. Výuka se zaměřuje především na procvičování slovní zásoby formou dialogů, prezentace dílčích problémů studenty, práce s autentickými materiály, poslech (film) a práce s textem, přičemž aktuální údaje jsou čerpány z různých internetových zdrojů. Studenti dosahují jazykové úrovně C1.1.

Obrázek (C008) Nápověda
jezero Bajkal na mapě RF
jezero Bajkal na mapě RF
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra ruského jazyka
Mgr.
Jiřina Svobodová
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6179

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]