ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KRF > RJD4 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KRF/RJD4

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Vítejte ve čtvrtém semestru  výuky ruštiny se zaměřením na didaktiku pro učitele 1. stupně základní školy. Cílem přednášek, cvičení i samostatné práce bude uvědomění si shodného a odlišného v ruštině v porovnání s češtinou. Vysvětlíme si a ověříme nakolik mateřština pomáhá a kdy nám naopak ztěžuje osvojování ruštiny jako blízkého slovanského jazyka. Na praktických ukázkách si vysvětlíme některé interferenční jevy a budeme se snažit společně nalézat možnosti, jak předcházet chybám a případně je odstraňovat.

I nadále si budeme rozvíjet slovní zásobu. K tomu nám poslouží především 2. díl skript Ruština pro začátečníky (Svobodová, J. - Rykovská,M.), 1.-3. lekce. Doporučujeme rovněž plnit úkoly v části věnované samostatné práci.

Poslední změna: 09.12.2013
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KRF/RJD4, Ruský jazyk s didaktikou 4
Výuka Zimní semestr , Přednáška 1 [HOD/TYD] Cvičení 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 2 kreditů,
Předměty informativně doporučené KRF/RJD3  (Ruský jazyk s didaktikou 3)
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KRF/RJD4 - IS/STAG

Pochopit základní principy fungování systému spisovné ruštiny v kontrastivním česko-ruském plánu. Rozšířit si řečové dovednosti v rozsahu předepsané literatury. Dosažení jazykové úrovně A2.1.


Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra ruského jazyka
Mgr.
Jiřina Svobodová
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6179

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]