ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KRF > RJD4 > O předmětu
Course header (C001) Help

KRF/RJD4

Text (C021) Help

Vítejte ve čtvrtém semestru  výuky ruštiny se zaměřením na didaktiku pro učitele 1. stupně základní školy. Cílem přednášek, cvičení i samostatné práce bude uvědomění si shodného a odlišného v ruštině v porovnání s češtinou. Vysvětlíme si a ověříme nakolik mateřština pomáhá a kdy nám naopak ztěžuje osvojování ruštiny jako blízkého slovanského jazyka. Na praktických ukázkách si vysvětlíme některé interferenční jevy a budeme se snažit společně nalézat možnosti, jak předcházet chybám a případně je odstraňovat.

I nadále si budeme rozvíjet slovní zásobu. K tomu nám poslouží především 2. díl skript Ruština pro začátečníky (Svobodová, J. - Rykovská,M.), 1.-3. lekce. Doporučujeme rovněž plnit úkoly v části věnované samostatné práci.

Last updated: 09.12.2013
 
Course basic info (C003) Help

Information about course

Brief information KRF/RJD4, Russian Language & Their Methodology 4
Teaching Winter semester , Lecture 1 [Hours/Week] Tutorial 1 [Hours/Week]
Completion Pre-Exam Credit, 2 credits,
Informally recommended courses KRF/RJD3  (Russian Language & Their Methodology 3)
Course has neither prerequisite nor preclusive courses...
Course - annotation (C004) Help

Course annotation KRF/RJD4 -IS/STAG

Comprehend basic principles of functioning literary Russian system in contrastive Czech-Russian plan. Development of communicative skills within the range of recommended literature. Reaching A2.1 level.
Image (C008) Help
Teacher info (C016) Help
Spacer...
foto
Faculty of Education
Department of Russian
Mgr.
Jiřina Svobodová
CSc.
Email only for registered users!
Phone: 6179

Portlet edit mode... <<< Back
News (C012) Help
This portlet is not initialized.
News
No news entered at the moment
[RSS]