ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KRF > RUS > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KRF/RUS

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

„Země jako Finsko nebo Česká republika, které disponují hlubokými znalostmi o Rusku, ale zároveň nejsou ruskou diplomacií vnímány jako země nepřátelské (na rozdíl od tří zemí Pobaltí a někdy i Polska), mohou hrát roli zprostředkovatele mezi EU a RF.“

P. Kratochvíl: Česká republika a Rusko: jak dál po rozšíření EU?

Cílem předmětu proto není jen jazyková příprava, ale také podání přehledu ruských reálií  a rozbor různých specifických ruský fenoménů, které studentům pomohou hlouběji pochopit ruskou realitu.nová verze

Poslední změna: 26.04.2011
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KRF/RUS, Ruský jazyk
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Cvičení 6 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 7 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KRF/RUS - IS/STAG

Cílem intenzivního kurzu praktického jazyka určeného pro studenty, kteří si zvolili ruštinu jako vedlejší sloup, je vyrovnání úrovně znalostí a dovedností se studenty hlavního sloupu, a to zejména v praktickém jazyce (na úroveň A 2.1 podle SERRJ). V předmětu je zopakována látka od samých začátku, jsou osvojovány jazykové prostředky v rozsahu povinné literatury (plynulé čtení a psaní v azbuce, tematická a atematická slovní zásoba nejméně v rozsahu povinné studijní literatury, základní znalosti ruské gramatiky: a) skloňování substantiv podle vzorů, b) časování sloves: první a druhé časování, časování zvratných sloves; výběrově časování neproduktivních sloves, praktické osvojení tvoření a použití rozkazovacího způsobu a slovesného vidu, c) skloňování a 2. stupeň adjektiv, zájmena osobní a přivlastňovací).
Obrázek (C008) Nápověda
Sankt-Peterburg
Sankt-Peterburg
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra ruského jazyka
Mgr.
Jiřina Svobodová
CSc.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6179

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]