ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KRF > ZEMR > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KRF/ZEMR

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Pokud si chcete osvěžit a prohloubit vědomosti o Ruské federaci jako o jednom z největších států světa - o zeměpisné poloze, povrchu, podnebných a přírodních pásmech, státním zřízení a jiné zeměvedné  problematice, zapište si tento předmět. Studijní materiály jsou pro Vás připraveny v jazyce ruském, upevníte si tedy slovní zásobu, kterou již znáte  a získáte slovní zásobu novou. Nezapomínejte, že zeměvědné informace mají ve výuce cizích jazyků své důležité místo.

Zdatnými pomocníky při studiu této problematiky Vám kromě připravených přednáškových materiálů bude internet a internetová učebnice http://ruskerealie.zcu.cz/ s bohatými ilustračními materiály.

Poslední změna: 28.11.2011
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KRF/ZEMR, Zeměvěda Ruska
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 1 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 3 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KRF/ZEMR - IS/STAG

Přednášky směřují k získání aktuálních zeměvědných znalostí o Ruské federaci v oblastech, jako jsou geografie (poloha, rozloha, hranice, reliéf, podnebí, přírodní pásma, flora a fauna), státní symboly, státní zřízení a instituce, administrativní dělení, politická situace, demografie, národy na území RF, ekonomika, doprava, ekologie, přírodní parky a rezervace, historická města a města nad 1 mil. obyvatel, venkov, náboženství, bezpečnost. Je podán přehled fakt a dat, zároveň je poukazováno na příčiny a proměny určitých fenoménů ruské minulosti a současnosti. Přednášky citují autentickou zkušenost pozorovatelů vývoje a stavu RF. Probíhají s multimediální podporou.
Na seminářích studenti upevňují své znalosti z předmětu a posilují řečové dovednosti. Prezentují referáty, v jazykově-komunikativních cvičeních na zeměvědná témata si osvojují odbornou slovní zásobu. Probíhá diskuse na předem zadané dílčí aktuální téma ze života ruské společnosti. Je dbáno na práci s mapou a autentickým obrazovým materiálem. Je rozvíjena čtenářská gramotnost také ve vztahu k dekódování graficky zpracovaných statistických údajů.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra ruského jazyka
Mgr.
Michaela Pešková
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6170

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]