ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KRO > FAN2 > O předmětu