ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KRO > FL19S > O předmětu