ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KRO > FR1 > O předmětu