ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KRO > FRL1 > O předmětu