ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KRO > LFJ1 > O předmětu