ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KRO > LFJ2 > O předmětu