ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KRO > RFT > O předmětu