ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KRO > TK2F > O předmětu