ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSA > MTV2X > O předmětu