ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSA > POH2 > O předmětu