ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KSA > SPHN > O předmětu
Course header (C001) Help

KSA/SPHN

Text (C021) Help

Kurz představí náhled na sport a sportovní aktivity v mezikulturní perspektivě. Na sport a sportovní aktivity bude nahlíženo jako na oblast, v rámci níž je možné sledovat další znaky dané kultury. Ve vztahu ke sportu budou analyzována rovněž vybraná témata týkající se rasismu, etnicity, kultury, sexuality, genderu, politiky či globalizace.
Last updated: 28.09.2010
 
Course basic info (C003) Help

Information about course

Brief information KSA/SPHN, Sport in Anthropological Perspective
Teaching Winter semester , Lecture 1 [Hours/Week] Seminar 2 [Hours/Week]
Completion Pre-Exam Credit, 3 credits,
Course has neither prerequisite nor preclusive nor recommended (for your information) courses...
Course - annotation (C004) Help

Course annotation KSA/SPHN -IS/STAG

This course is intended for postgraduates/Masters students. The aim of the course is to make sense of sport, games and sport activities in intercultural perspective. Sport and games will be corelate with the other attributes of specific culture. In connection with sport and games other issues (as a racism, etnicity, gender, socialization etc.) will be discuss. Important part of the course is also ethnography of sport and games activities.
Image (C008) Help
News (C012) Help
News
podklady na 17.10. 14.10.2016, 09:44

Najdete v sekci Přednášky a semináře.

TS

[RSS]
Teacher info (C016) Help
Spacer...
foto
Faculty of Philosophy and Arts
Department of Anthropology
PhDr.
Tereza Šlehoferová
Ph.D.
Email only for registered users!
Phone: 5018, 5318

Unofficial WWW
Portlet edit mode... <<< Back

Consultation hours

Week Day from To Room, notes
Každý Pondělí 11:00 12:00 SP 322